O nás

domů>o nás

O nás

Naším primárním cílem je školit, pořádat semináře a učit zájemce, jak promyšleně podnikat. Od toho se odvíjí i název naší společnosti. R2S = FROM RESEARCH TO SALE = OD VÝZKUMU K PRODEJI

V současné době se zaměřujeme na podporu při transferu technologií formou zakládání a rozvoje Startupů.

Mrs. Máire Geoghegan-Quin – bývalá komisařka pro výzkum, inovace a vědu prohlásila, že EU se zaměří na urychlení přenosu inovací na trh. Podle komisařky je cílem urychlit inovační proces „od výzkumu k prodeji". V České republice existuje nejen díky OP VaVpI řada VaV center, které nyní musí zajistit svoji udržitelnost a se svými produkty se prosadit na trhu. Naše společnost R2S, s.r.o. může výzkumným organizacím (v.v.i.), ale i individuálním osobám ušetřit energii, čas a pomoci s částí aktivit spojených s komercializací jejich nápadu:

Více v sekci CO DĚLÁME?.

Co děláme?

Mentorujeme tvorbu Podnikatelských záměrů formou zkušebního vstupu na trh „Learning lunch“...
Přehledný a snadno ověřitelný systém na míru šitých praxí, či nových forem práce, které se uskutečňují v „Modrém oceánu“ k tomu určených zakázek...
Digitálními nástroji testujeme marketingově nejnadějnější variantu vašeho podnikatelského nápadu...
Školíme v DigitalStorytellingu pro tvorbu Storyboardu a vytváříme videopitche interpretující srozumitelným a efektivním způsobem výsledky VaV jak potenciálnímu cílovému zákazníkovi (Avatarovi), tak podnikatelskému prostředí (použití argumentů, které podnikatelské prostředí dokážou přesvědčit o návratnosti investice do startupu)...
Jsme absolventy kurzu Orena Klafa, světoznámého učitele pitchingu. Od něho jsme do České Republiky přivezli jeho metodu S.T.R.O.N.G., kterou předáváme dál...
Testujeme z marketingového a ekonomického hlediska nejnadějnější a nejsnadnější verzi pro založení startupu...